online poker
May-25-2013

İTHALAT MUHASEBE KAYDI

Posted by zeynep under Genel
İthalat muhasebe kaydı ile ilgili aşağıda bir örnek beyanname yer almaktadır.
Örnek: Peşin ödeme karşılığı ithalat yapan A firmasının ödemiş olduğu maliyetler aşağıdadır:

MAL BEDELİ: 61954,71
NAVLUN :1569,68
SİGORTA : 100
CİF TUTAR:63624,39

DGV:40,10
ARDİYE:100,00
PUL:100,00
DİĞER 206,56
KDV MATRAHI:64064,49
KDV 11531,61

GÜMRÜKLEME MASRAFI 3000,00
Bu beyannamenin muhasebe kaydı aşağıdaki gibi yapılmaktadır:

150 /153 vs mal bedeli =>>> 61 954,71 tl
320 satıcılar hsb 61 954,71 tl

MAL BEDELİ: 61954,71
----------------------------------/-------------------------
NAVLUN :1569,68
SİGORTA : 100
DGV:40,10
ARDİYE:100,00
PUL:100,00
DİĞER 206,56

159 verilen sparş avansları =>>>> 1569,68+100+40,10+100+100+206,56
320 navlun+sigorta+diğerleri cari hsb 1569+68+100+40,10+100+100+206,56
-----------------------/------------------------

159 hesaba alt hesap açtığınız takdirde (1000 nolu ıthalat gibi.) daha sonra 159 da bırıken malzemeler bu malın
malıyetıne eklenır.
-------------------------------/--------------------
KDV MATRAHI:64064,49
KDV 11531,61

191 indirilecek kdv 11 531,61
320 /100 kdv parasını kım odedı ıse oraya gıder 11 531,61

------------------------------/--------------------------

GÜMRÜKLEME MASRAFI 3000,00
gumrukleme masrafıda 159 a atılır oda mal bedelıne eklenır
İthalat muhasebe kaydı hakkında daha fazla örnek için sayfa üzerindeki reklam bannerlarına tıklayabilirsiniz.
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Nis-16-2013

İTHALAT MUHASEBE KAYDI

Posted by zeynep under Genel
İthalat muhasebe kaydı tutulurken aşağıdaki hesaplardan yola çıkılmalıdır:
PEŞİN ÖDEME
İthalatçı firma malı almadan önce bedelini peşin olarak ödediyse kaydını şu şekilde yapabilirsiniz:

Genellikle döviz tevdiat hesabı kullanılarak yapılır.Ekstresinden faydalanmanız gerekir.
------------------- / ---------------
159 Verilen sipariş Avansları
159 01 Yurt Dışı Verilen sipariş Avnasları
159 01 001 X Firması ....Referans Nolu İthalat
             102 Bankalar
             102 01 X BAnkası
             102 01 USD & EURO Hs.
Peşin İthalat Bedelinin Kaydı
-------------------/-----------------
159 Verilen sipariş Avansları
159 01 Yurt Dışı Verilen sipariş Avnasları
159 01 001 X Firması...... Referans Nolu İthalat

           102 Bankalar
           102 01 X BAnkası
           102 01 USD & EURO Hs.
İthalat MAsraflarının Kaydı
------------------/-------------------
159 Verilen sipariş Avansları
159 01 Yurt Dışı Verilen sipariş Avnasları
159 01 001 X Firması...... Referans Nolu İthalat
          100 Veya 320 Hs.
Nakliyat Sigortası
----------------/------------------
159 Verilen sipariş Avansları
159 01 Yurt Dışı Verilen sipariş Avnasları
159 01 001 X Firması...... Referans Nolu İthalat
        102 Bankalar
        102 01 X BAnkası
        102 01 USD & EURO Hs
Banka MAsraflarının Kaydı
------------------/----------------
159 Verilen sipariş Avansları
159 01 Yurt Dışı Verilen sipariş Avnasları
159 01 001 X Firması...... Referans Nolu İthalat
             100 , 320 veya 102 Hs
Sigorta Bedeli, Navlun İthal Harcı,KKDF
----------------/------------------
Firman Ardiye ücreti gümrük vergisi fonlar diğer ithalat bedelleri için gümrük idaresine bir çek vermişse
şu kaydı yapmalısınız:
---------------/--------------
159 Verilen sipariş Avansları
159 01 Yurt Dışı Verilen sipariş Avnasları
159 01 001 X Firması...... Referans Nolu İthalat
191 İndirilecek KDV
          103 verilen Çekler ve Öd.Em.
---------------/------------------------
103 verilen Çekler ve öd.em
           102 Benkalar
Bloke çek gümrük idaresince bankadan tahsil edildiğinde bu uygulamaya pek rastlanmaz ama yine de bilinmesinde
fayda vardır.
---------------/---------------
159 Verilen sipariş Avansları
159 01 Yurt Dışı Verilen sipariş Avnasları
159 01 001 X Firması...... Referans Nolu İthalat
191 İndirilecek KDV
             320, 102 100 Hs.
gümrükçü Masraflarıın KAydı
----------------/----------------
150 Hs
veya
153 Hs.
   159 hs.
Fiili ihracat gerçekleştiğinde
-----------------/---------------
İthalat muhasebe kaydı hakkında daha detaylı bilgi için sayfa üzerindeki reklam bannerlarına tıklayabilirsiniz.
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Nis-4-2013

İTHALAT MUHASEBE KAYDI

Posted by zeynep under Genel

İthalat muhasebe kaydı tutulurken, mal ithalatında Türkiye’deki ithalatçı firma ile yurt dışındaki ihra­catçı fırma akreditif sözleşmesi veya ithalat anlaşması yaparlar. İthalat işlemlerinde çeşitli ithalat ve ödeme şekilleri söz konusudur. Eğer, mal bedelinin tümü nakit olarak karşılanmayıp bankadan kredi sağlanmışsa “300-BANKA KREDİLERİ” ana hesabının alt hesabı olarak “İthalat Kredileri” hesabı alacaklandırılır. İthal edilen malın fatura tarihinden mal bedelinin transferi tarihine kadar geçen zamanda kur farkında meydana gelen değişme ile ortaya çıkacak aleyhte kur farkları “780-FİNANSMAN GİDERLERİ” hesabına, lehte kur farkları  “646-KAMBİYO KARLARI” hesabına kaydedilir. Finansman Giderleri yerine 159.02 Yurt dışı Avanslar hesabının alt hesabı olarak “Kur Giderleri” hesabı da kullanılabilir. Bu durumda, kur giderleri ithal edilen malın maliyetine dahil edilmiş olur. İthalat muhasebe kaydı hakkında daha detaylı bilgi için sayfa üzerindeki reklam bannerlarına tıklayabilirsiniz.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)