online poker
Eki-4-2010

ÜCRET BORDROSU

Posted by admin under Genel

ÜCRET BORDROSU

Ücret bordrosu çalışanları ücretlerinin dökümünü ayrıntılı olarak gösteren cetveldir.

İşverenler her ay ödedikleri ücretler için ücret bordrosu  düzenlemektedirler. Gelir Vergisi Kanunu’na  göre vergiden muaf olan ücretlerin götürü ücret üzerinden vergiye tabi hizmet erbabına yapılan ücret ödemeleri için bordro tutulmaz.

Ücret bordrolarında en az aşağıdaki bilgiler yazılır;

 • Hizmet erbabının soyadı,adı,ücretin alındığına dair imzası vs.
 • Varsa vergi karnesinin tarih ve numarası,
 • Birim ücreti (aylık,haftalık,günlük,saat veya parça başı ücreti),
 • Çalışma süresi veya ücretin ilgili olduğu süre,
 • Ücret üzerinden hesaplanan kesintilerin tutarı.

Bordroların hangi aya ait olduğu baş tarafında gösterilir .Bir aya ait bordro ertesi ayın 20.gününe kadar hazırlanıp tarihlendilerek, işyerinin sahibi veya müdürü ile bordroyu tanzim eden memur tarafından imzalanır.

İşverenler her ay ödedikleri ücretlere ücret hesap pusulası verirler. Ücret hesap pusulası ücret bordrosu özeti niteliğindedir.

 

Fazla Mesaili Ücret Bordrosu

Normal çalışma saat ve günleri dışında yapılan fazla çalışmalar fazla mesai olarak adlandırılır. Bu tür çalışma ücretlerine de fazla mesai ücreti denir. Fazla çalışma ücretleri %50 veya %100 zamlıdır.

Fazla mesai ücreti toplam ücrete eklenerek kesintiler yapılır. Toplam miktar sigorta tavanını geçmişse sigorta primi fazla olan kısmından kesilmez.

Fazla çalışma süresi günde 3 saati, yılda 270 saati geçemeyeceğinden, yılda 90 iş gününden fazla mesai yapılamaz. (İş Kanunu Madde 10)

Fazla mesai çalışmalarında işçinin rızasının alınması şarttır. Tabi bu kural olağanüstü durumlarda geçersizdir. (Savaş hali vs.)

Resmi tatillerde fazla mesai ücretleri %100 zamlıdır. Mesela bir işçi normal çalışma günlerinde 1 saatte 300,00TL. alıyorsa mesai saatinde 600,00TL. alacaktır.

ÖRNEK: Aylık brüt ücreti 210.000,00 TL.olan bir işçi bir ay tam çalışmış, 7-saat fazla mesai (Hafta içi) yapmıştır. Bu işçinin toplam net ücretini hesaplayınız.

ÇÖZÜM: 210.000,00:30                   = 7.000,00TL. 1 günlük
7.000,00:8                        = 875,00TL 1 saat
875,00×1.5                       = 1.312,50TL fazla mesai
1.312,50×7                       = 9.187,50TL mesai toplamı
210.000,00+9.187,50       = 219.187,50TL net ücret

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 7.7/10 (3 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 2 votes)
Mar-8-2010

Bilgisayarlı Muhasebe Seti

Posted by admin under Genel

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 8.5/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
Mar-8-2010

Genel Muhasebe Ders Notları

Posted by admin under Genel
Mar-8-2010

MEGEP DERS NOTLARI

Posted by admin under Genel

MEB MEGEP DERS NOTLARI

10.SINIF MODELLERİ

11.SINIF MODELLERİ

12.SINIF MODELLERİ

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
Mar-8-2010

ETA 7 RESİMLİ ANLATIM

Posted by admin under Genel

ETA7 RESİMLİ ANLATIM

ETA 7 PROGRAMINA GİRİŞ

FİŞ ENTEGRASYONU

STOK MODÜLÜ

CARİ MODÜLÜ

MUHASEBE MODÜLÜ

FATURA MODÜLÜ

İRSALİYE MODÜLÜ

ÇEK SENET MODÜLÜ

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
Mar-8-2010

Şirketler Muhasebesi Ders Notları

Posted by admin under Genel

ŞİRKETLER MUHASEBESİ

1- ŞAHIS ŞİRKETLERİ

2- SERMAYE ŞİRKETLERİ

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Mar-8-2010

Maliyet Muhasebesi Notları

Posted by admin under Genel

MALİYET MUHASEBESİ NOTLARI

GELİR, GİDER, MALİYET VE HARCAMA KAVRAMLARI

STOK TAKİBİ VE STOK KART AÇILMASI

7/A VE 7/B İŞÇİLİK MALİYETLERİ

DİĞER MALİYET HESAPLARI

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Mar-8-2010

ÇEK

Posted by admin under Genel

ÇEK

 

 

    Bankada parası olan bir kimsenin bu paranın tamamının veya bir bölümünün banka tarafından lehdar veya hamile ödenmesini emreden, şekil ve kapsamı kanunda belirtilmiş olan kıymetli bir evraktır. Çekte üç taraf vardır. Çeki düzenleyen kişiye keşideci, çeki ödeyecek banka şubesine muhatap ve keşide edilmiş çeki elinde bulunduran kişiye de alacaklı (hamil) denir.

    Banka, çek düzenleme konusunda ilgili kişiyle bir anlaşma yaparak çek karnesi verir. Çek, ancak bir banka üzerine keşide edilebilir. Çekin tahsil edilebilmesi için bankada keşidecinin emrine ayrılmış bir hesapta, çekin karşılığının bulunması gerekir. Çekte vade yoktur. Çek, ibraz edildiği anda ödenir ve damga vergisine tabi değildir.

    Çekler, hamiline ve nağma yazılırlar. Hamiline yazılı çekler taşıyana, nama yazılı çekler ise isme yazılı olurlar. Çekler, ödeme tarihinden itibaren aynı şehirde 10 gün, farklı şehirde 20 gün, farklı kıtalarda veya ülkelerde 3 ay içinde tahsil edilmelidir. Karşılıksız çek düzenlemek, fiili suç niteliğindedir.

    TTK’ nın 692. Maddesine göre çekte bulunması gereken unsurlar şunlardır:

 •  
  • Çek kelimesi
  • Kayıtsız ve şartsız belli bir bedelin ödenmesi için havale
  • Ödeyecek kişinin “muhatabın” adı ve soyadı
  • Ödeme yeri(Ödeme yeri gösterilmemişse muhatabın adının yanında gösterilen yer, ödeme yeri kabul edilir.)
  • Keşide günü ve yeri
  • Keşidecinin imzası.
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
Mar-8-2010

POLİÇE

Posted by admin under Genel

 POLİÇE

Alacaklı tarafından borçluya hitaben düzenlenen ve vadesinde belirli bir paranın üçüncü bir şahsa veya emrine ödenmesini bildiren bir borç senedidir.

    Poliçede, üçlü bir vardır. Alacaklı, borçlusundan olan alacağını, kendisinin de borçlu bulunduğu üçüncü bir şahsa devretmek için poliçe düzenleyebilir. Poliçeyi düzenleyen kişi, diğer bir kişiye, poliçede ismen gösterilmiş olan kimseye belli bir tutarı ödeme emrini verir. Ticari bir senet olan poliçe, iş ve çalışma hayatında bir kredi aracı olarak kullanılmaktadır. Poliçe, ciro ve teslim yolu ile başkasına devredilebilir.

    Poliçedeki taraflar şunlardır:

 • Poliçeyi düzenleyerek ödeme emrini veren kişi (keşideci)
 • Poliçeyi ödeyecek olan kişi (muhatap)
 • Poliçede belirtilen miktarı tahsil edecek kişi (lehdar)

 

    TTK’ nın 583. Maddesine göre poliçede bulunması gereken unsurlar şunlardır:

 • Senet metninde poliçe sözcüğü
 • Belirli bir meblağın kayıtsız ve şartsız ödenmesi emri
 • Ödeme yeri ve vade
 • Ödeme yapacak şahsın adı ve soyadı
 • Ödemenin kime veya kimin emrine yapılacağı (lehtarın adı, soyadı veya ünvanı)
 • Keşide yeri, tarihi ve keşidecinin imzası.

 

    TTK’ nın 615. Maddesine göre poliçeye dört türlü vade konulabilir. Kanunda öngörülen vade tipleri şunlardır:

 • Görüldüğünde
 • Görüldükten belli bir süre sonra
 • Keşide tarihinden belli bir süre sonra
 • Belirli bir günde

 

    Bazı durumlarda poliçe iki taraflı olabilir. Alacaklı alacağını senede bağlamak üzere borçlusu üzerine kendi adına da poliçe keşide edebilir. Bu durumda keşideci aynı zamanda bedelin ödeneceği kişi, diğer bir deyişle lehtar olmaktadır.

    Muhatap, poliçeyi kabul edip etmemekte serbesttir. Kabul ettikten sonra senedin esas borçlusu durumuna geçer. Kabul, muhatabın poliçenin üzerine, “kabul edilmiştir” yazıp, imzalaması ile, poliçeyi vadesinde ödeyeceğini onaylamasıdır.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
Mar-8-2010

ÜCRET BORDROSU

Posted by admin under Genel

ÜCRET BORDROSU

Ücret bordrosu çalışanları ücretlerinin dökümünü ayrıntılı olarak gösteren cetveldir.

İşverenler her ay ödedikleri ücretler için ücret bordrosu  düzenlemektedirler. Gelir Vergisi Kanunu’na  göre vergiden muaf olan ücretlerin götürü ücret üzerinden vergiye tabi hizmet erbabına yapılan ücret ödemeleri için bordro tutulmaz.

Ücret bordrolarında en az aşağıdaki bilgiler yazılır;

 • Hizmet erbabının soyadı,adı,ücretin alındığına dair imzası vs.
 • Varsa vergi karnesinin tarih ve numarası,
 • Birim ücreti (aylık,haftalık,günlük,saat veya parça başı ücreti),
 • Çalışma süresi veya ücretin ilgili olduğu süre,
 • Ücret üzerinden hesaplanan kesintilerin tutarı.

Bordroların hangi aya ait olduğu baş tarafında gösterilir .Bir aya ait bordro ertesi ayın 20.gününe kadar hazırlanıp tarihlendilerek, işyerinin sahibi veya müdürü ile bordroyu tanzim eden memur tarafından imzalanır.

İşverenler her ay ödedikleri ücretlere ücret hesap pusulası verirler. Ücret hesap pusulası ücret bordrosu özeti niteliğindedir.

Fazla Mesaili Ücret Bordrosu

Normal çalışma saat ve günleri dışında yapılan fazla çalışmalar fazla mesai olarak adlandırılır. Bu tür çalışma ücretlerine de fazla mesai ücreti denir. Fazla çalışma ücretleri %50 veya %100 zamlıdır.

Fazla mesai ücreti toplam ücrete eklenerek kesintiler yapılır. Toplam miktar sigorta tavanını geçmişse sigorta primi fazla olan kısmından kesilmez.

Fazla çalışma süresi günde 3 saati, yılda 270 saati geçemeyeceğinden, yılda 90 iş gününden fazla mesai yapılamaz. (İş Kanunu Madde 10)

Fazla mesai çalışmalarında işçinin rızasının alınması şarttır. Tabi bu kural olağanüstü durumlarda geçersizdir. (Savaş hali vs.)

Resmi tatillerde fazla mesai ücretleri %100 zamlıdır. Mesela bir işçi normal çalışma günlerinde 1 saatte 300,00TL. alıyorsa mesai saatinde 600,00TL. alacaktır.

ÖRNEK: Aylık brüt ücreti 210.000,00TL.olan bir işçi bir ay tam çalışmış, 7-saat fazla mesai (Hafta içi) yapmıştır. Bu işçinin toplam net ücretini hesaplayınız.

ÇÖZÜM: 210.000,00:30                   = 7.000,00TL. 1 günlük
7.000,00:8                        = 875,00TL 1 saat
875,00×1.5                       = 1.312,50TL fazla mesai
1.312,50×7                       = 9.187,50TL mesai toplamı
210.000,00+9.187,50       = 219.187,50TL net ücret

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 7.0/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)