online poker
Ağu-10-2015

Genel Muhasebe Dersleri

Posted by admin under Genel


Genel Muhasebe Dersleri,kursları,kitapları,sınav soruları,çıkmış sorular ve cevaplar,muhasebe ve smmm sınavlarıyla ilgili tüm konuları bulabileceğiniz profesyonel bir çalışmadır.Kursa gitmeye gerek kalmadan, tüm derslerin yer aldığı,mevzuat güncellemeleri yapılmış,yeni sisteme uygun eğitim ve program setleri hakkında 0216 671 98 99 nolu müşteri hizmet numarasından bilgi alabilirsiniz. Ürünler hakkında daha detaylı bilgi ve sipariş için sitemizdeki reklam bannerlarını tıklayabilir, ilgili siteden ürün hakkında da bilgi alabilirsiniz.
MÜŞTERİ HİZMETLERİ TELEFONU : 0216- 671 98 99

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Tem-13-2015

Genel Muhasebe Dersleri

Posted by admin under Genel


Genel Muhasebe Dersleri,muhasebe kursları,muhasebe kitapları,sınav soruları,çıkmış sorular ve cevaplar,muhasebe ve smmm sınavlarıyla ilgili tüm konuları bulabileceğiniz profesyonel bir çalışma setidir.Kursa gitmeye gerek kalmadan, tüm muhasebe eğitimleri ve bilgisayarlı muhasebe paket program derslerin yer aldığı,mevzuat güncellemeleri yapılmış,yeni sisteme uygun eğitim ve program setleri hakkında 0216 671 98 99 nolu müşteri hizmet numarasından bilgi alabilirsiniz. Hem genel muhasebe eğitimleri, hem bilgisayarlı muhasebe paket programları eğitimleri. Üstelik mali müşavirler tarafından anlatımlı.Ürünler hakkında daha detaylı bilgi ve sipariş için sitemizdeki reklam bannerlarını tıklayabilir, ilgili siteden ürün hakkında da bilgi alabilirsiniz.
MÜŞTERİ HİZMETLERİ TELEFONU : 0216- 671 98 99

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Oca-17-2015

Genel Muhasebe Dersleri

Posted by admin under Genel


Genel Muhasebe Dersleri,kursları,kitapları,sınav soruları,çıkmış sorular ve cevaplar,muhasebe ve smmm sınavlarıyla ilgili tüm konuları bulabileceğiniz profesyonel bir çalışmadır.Kursa gitmeye gerek kalmadan, tüm derslerin yer aldığı,mevzuat güncellemeleri yapılmış,yeni sisteme uygun eğitim ve program setleri hakkında 0216 671 98 99 nolu müşteri hizmet numarasından bilgi alabilirsiniz. Ürünler hakkında daha detaylı bilgi ve sipariş için sitemizdeki reklam bannerlarını tıklayabilir, ilgili siteden ürün hakkında da bilgi alabilirsiniz.
MÜŞTERİ HİZMETLERİ TELEFONU : 0216- 671 98 99

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Nis-5-2013

GENEL MUHASEBE DERSLERİ

Posted by zeynep under Genel

Genel muhasebe dersleri konuları aşağıda belirtilmiştir:

Muhasebenin tanımı ve fonksiyonları

Muhasebenin temel kavramları

Muhasebe kayıt yöntemleri

Hesap kavramı

Bilanço hesaplarının işleyiş kuralları

Gelir tablosu hesaplarının işleyiş kuralları

Muhasebe süreci

Tek düzen hesap planı

Nazım hesaplar

Yevmiye defteri

Açılış kaydı

Yevmiye defterine kayıt mantığı

Muhasebe fişleri

Büyük defter

Mizan

Envanter işlemleri

Muhasebe dışı envanter

Muhasebe içi envanter

Sürekli envanter yöntemi

Aralıklı envanter yöntemi

Değerleme işlemleri

Ay sonu KDV tahakkuk kaydı

Gelir tablosunun hazırlanması

Kesin mizanın hazırlanması

Amortisman, normal amortisman yöntemi

Amortismanda azalan bakiyeler yöntemi

Bilanço, yevmiye defteri ve büyük defter ilişkisi

Düzenleyici hesaplar

Genel kabul görmüş muhasebe standartları

Basit usule tabi olmanın şartları

Basit usulden yararlanamayacak olanlar

Basit usulden gerçek usule geçiş

Basit usulde ticari kazancın tespiti

KDV Hesaplama

Genel muhasebe dersleri hakkında daha detaylı bilgi için sayfa üzerinde yer alan reklam bannerlarına tıklayabilirsiniz.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Oca-16-2013

GENEL MUHASEBE DERSİ

Posted by caner under Genel

Genel muhasebe dersi muhasebe kavramlarının temel anlayışını gösteren ve genel muhasebe hakkında her türlü bilgiye sahip olabileceğiniz işleyişleri anlatır. Genel muhasebenin işleyişini ve temel kavramlarından başlayarak gelir tablosu, yevmiye defteri, bilanço, büyük defter, kdv hesaplama gibi konuları öğrenerek kendinizi geliştirebilir veya eğitiminizde daha başarılı olabilirsiniz. Eğer öğrenciyseniz ve eğitiminizde daha başarılı olmak istiyorsanız genel muhasebe dersi konularını inceleyebilirsiniz. Eğer öğretmenseniz mesleğinizde daha uzman olabilirsiniz. Muhasebesel işlemleri anlayabileceğiniz ve konusunda kendinizi geliştirebileceğiniz bir derstir. Tek düzen hesap planını anlayarak sıralamayı öğrenebilir, muhasebesel işlemleri kaydedebilirsniz. Genel muhasebe dersi hakkında eğitim veren birçok kurs bulunmaktadır. Kurs miktarları oldukça yüksek fiyatlarla verilmekte ve aynı zaman da size zaman kaybı yaşatmaktadır. Bunun yerine konusunda uzman mali müşavirler tarafından hazırlanan genel muhasebe dersi eğitim setlerimize sitemizde bulunan reklam bannerlarına tıklayarak ulaşabilirsiniz.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Oca-2-2013

GENEL MUHASEBE DERSLERİ

Posted by caner under Genel

Genel muhasebe dersleri arasında yer alan promosyon hesaplarını inceleyelim. Promosyon ürünlerinin tesliminde KDV’nin hesaplanmaması uygulama­da sorunlara neden olmaktadır. Soru­nun kaynağı, KDV sistemindeki farklı ürünler için farklı oran uygulamasıdır. Yüksek oranda vergiye tabi bir malın, düşük oranda vergiye tabi bir mal ile birlikte bedelsiz olarak verilmesi pro­mosyon olarak verilen malın ticareti­ni yapan işletmeler açısında haksız re­kabet oluşturmaktadır.

50 Seri Nolu KDV Tebliğde promos­yon ürünleri ile ilgili olarak “Piyasa­dan satın alınan veya ithal edilen mal­ların promosyon ürünü olarak müşte­rilere verilmesi, mükellefler açısından pazarlama gideri niteliğini taşımakta ve bu malların alış bedelleri Gelir Ver­gisi Kanununun 40 ıncı maddesinin 1 numaralı bendine göre gider olarak kaydedilebilmektedir.

Dolayısıyla, firmanın yarattığı katmadeğer içerisinde vergilen yon mallarının müşterilere verilmesi sırasında katma değer vergisi hesap­lanmasına gerek bulunmamakta ve bu ürünler için yüklenilen katma de­ğer vergisinin ise prensip olarak indi­rim konusu yapılması gerekmektedir”.

 

Promosyon ürününün tabi olduğu katma değer vergisi oranının, satışı yapılan malın tabi olduğu orandan yüksek olduğu durumda, promosyon ürünün teslim dönemi de KDV açısın­dan önem taşımaktadır. Promosyon olarak verilen malların alımı ile müş­terilere verilmesi işleminin aynı dö­nemde gerçekleşmesi durumunda bu mallarla ilgili olarak yüklenilen ve ön­celikle indirilecek katma değer vergi­si hesabına alınmış olan katma değer vergisinden, satışı yapılan malın tabi olduğu orana isabet eden kısım dışın­daki tutar, indirilecek katma değer vergisi hesabından çıkarılarak satış ve pazarlama gideri olarak kaydedilir. Promosyon sonraki dönemlerde müş­terilere verilmesi halinde ise bu ürün­lerle ilgili olarak malların satın alındı­ğı dönem beyannamesinde indirile­cek katma değer vergisi olarak beyan edilen tutardan, satışı yapılan malın tabi olduğu orana isabet eden kısmın düşülmesinden sonra kalan tutar, ürünlerin ayrıca bir bedel alınmaksı­zın teslim edildiği dönem beyanna­mesinin 47. satırına dahil edilerek ve aynı miktar gider veya maliyet hesaplarına alınacaktır.

 

Ayrıca Tebliğe göre promosyon ürü­nü olarak verilen malların alışı sırasın­da yapılan diğer giderlere ilişkin yük­lenilen katma değer vergilerinin ge­nel hükümler çerçevesinde indirim konusu yapılacağı tabiidir. Genel muhasebe dersleri hakkında bilgiler için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Oca-21-2011

Genel muhasebe ders notları

Posted by caner under Genel

Kanuni defter tutmak zorunda olanlar, ticari islemlere ait kayıtlarının tutulmasında
durumlarına uygun olan asagıdaki iki kayıt yönteminden birisini seçerler. Bunlar;

-Tek taraflı (basit) kayıt yöntemi

-Çift taraflı(muzaaf) kayıt yöntemi

İşletmeler tek taraflı kayıt sisteminde gider veya gelir ile ilgilenirler. Gider veya Gelirin hangi ödeme ve borçlanma araçlarıyla yapıldığını dikkate almazlar. Genellikle küçük işletme sahipleri gelir veya giderlerini anlık olarak görmek isterler. Bu yöntemde buna imkan sağlamaktadır.

Tek taraflı kayıt sistemine İşletme defteri ve Serbest Meslek Kazanç defteri örnek olarak gösterilebilir.

Tek Taraflı Kayıt Sistemi İşletme Defteri:
İşletme defteri gelir ve giderlerin tek taraflı olarak kaydedildiği defterdir. Önceleri işletme defteri elde tutulurdu. Fakat günümüzde teknolojinin ilerlemesiyle birlikte bilgisayarlı muhasebe paket programları geliştirilmiş, artık muhasebe elde tutulmamaktadır. İşletme defteri modülü sayesinde yapılan bir işlem sonuçları yazıcıdan alınmakta ve analiz yapılabilmektedir.

Çift Taraflı Kayıt Sistemi:

Çift taraflı kayıt yöntemi, tek taraflı kayıt yönteminden farklı olarak bir işlem en az iki hesapta izlenir. Çift taraflı kayıt sistemini 1.sınıf tacirler kullanır.

Çift taraflı kayıt sisteminde bir kuralımız vardır. Çift taraflı kayıt sisteminde mevcutlarda bir artış olduğu zaman hesaba borç, azalış olduğu zaman hesaba alacak kaydedilir.Örneğin işletmenin kasasındaki para bankaya yatırılmış ise kasada bir azalma olduğu için hesaba alacak, bankadaki mevduatımızda bir artış olduğu için hesaba borç kaydedilir. Yani bankaya para yatırılması çift taraflı bir işlem yaratmıştır. Bir taraftan bu işlem kasayı ilgilendermekte, bir taraftan da bankadaki hesabımızı ilgilendirmektedir.
Çift taraflı kayıt sisteminde işlemler önce tarih ve sıra numarasına göre YEVMİYE DEFTERİ ne kaydedilir. Buradan da sınıflandırma yapılarak DEFTER-İ KEBİR(BÜYÜK DEFTER) e kayıt yapılır. Ardından MİZAN düzenlenerek yapılan işlemlerin doğruluğu kontrol edilir.

Bilgisayarlı muhasebe uygularında işlemler yevmiye defterine kaydedilmez. İlk önce işlemler muhasebe fişlerine kaydedilir. Bu fişler
A-Tahsil Fişi      B-Tediye Fişi       C-Mahsup Fişi        D-Açılış Fişi dir.

ÇİFT TARAFLI KAYIT SİSTEMİNİN AŞAMALARI

İşletme Hesabı Defteri

İşletme defterinin sol kısmında GİDERLER yer alır. Giderler kısmında dönem başı mal mevcudu ile satın alınan mallar ile ödenen ücret ve diğer giderler(işçi ücreti,elektrk,su,doğal gaz…vs) yer alır.

****Gider kısmına borç ve alacaklar kaydedilmez. Ayrıca satın alınan duran varlık bedelleri gider olarak kaydedilmez sadece alınan duran varlıkların KDV si gider olarak yazılabilir.

 

Aşağıda işletme defterinin gider kısmı gösterilmektedir.

GİDER                           İŞLETME HESABI DEFTERİ

Sıra No Kayıt
Tarihi
Alınan Fatura veya Vesikanın Tarihi ve Numarası AÇIKLAMA(İzahat) Ödenen Ücret ve Diğer Giderler Alınan Emtia(Mal) Bedeli İndirilecek Katma Değer Vergisi TOPLAM
Dönem başı stok
TOPLAM(YEKÜN)

İşletme defterinin GELİR kısmında ise satılan mal veya hizmet bedelleri ile bunlara ilişkin hesaplanan KDVler, alınan ücret ve diğer giderler ve dönem sonu stok kaydedilir.

GELİR                      İŞLETME HESABI DEFTERİ

Sıra No Kayıt
Tarihi
Verilen Fatura veya Vesikanın Tarihi ve Numarası AÇIKLAMA(İzahat) Alınan Ücret ve Diğer Giderler Satılan Emtia(Mal) Bedeli Hesaplanan Katma Değer Vergisi TOPLAM
Dönem sonu stok
TOPLAM(YEKÜN)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.3/10 (3 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Mar-8-2010

Genel Muhasebe Ders Notları

Posted by admin under Genel

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU(SSK-BAĞKUR) FORMLARI

BAĞ-KUR FORMLARI

Formu Görmek İçin
ŞİRKET ORTAKLARININ RE’SEN TESCİLİ İÇİN DOLDURULACAK SOSYAL GÜVENLİK BİLGİ FORMU Tıkla
BAĞ-KUR SİGORTALILIK BELGESİ (1479 SAYILI KANUNA GÖRE) Tıkla
SİGORTALILIK SÜRESİ TESPİTİ TALEP DİLEKÇESİ Tıkla
1479 SAYILI KANUNA GÖRE SİGORTALILIK TESPİT BELGESİ Tıkla
1479 VE 2926 SAYILI KANUNLARA GÖRE BAĞ-KUR BASAMAK YÜKSELTME DİLEKÇESİ Tıkla
1479 VE 2926 SAYILI KANUNLARA TABİ SİGORTALILARIN ASKERLİK SÜRESİNİ BORÇLANMA HİZMET CETVELİ Tıkla
İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILARIN 10 YILLIK BORÇLANMASI İLE İLGİLİ TAAHHÜTNAME Tıkla
1479 SAYILI KANUNA GÖRE İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK TALEP DİLEKÇESİ Tıkla
2108 SAYILI MUHTAR ÖDENEK VE SOSYAL GÜVENLİK YASASI GEREĞİNCE MÜLKİ AMİRLİKLERCE BAĞ-KUR’A VERİLMEK ÜZERE DÜZENLENEN BORÇLANMAYA ESAS HİZMET BELGESİ Tıkla
2108 SAYILI KANUNA TABİ MUHTARLARIN BORÇLANMAYA ESAS HİZMET SÜRELERİYLE İLGİLİ DİLEKÇE VE TAAHHÜTNAME Tıkla
BAĞ-KUR SİGORTALILIK BELGESİ (MUHTARLAR İÇİN) Tıkla
BAĞ-KUR SİGORTALILIK BELGESİ (2926 SAYILI KANUNA GÖRE) TıklaTıkla
TARIMDA KENDİ NAM VE HESABINA ÇALIŞANLARIN BİLDİRİM CETVELİ Tıkla
TEVKİFAT YAPILMAMASI İÇİN DİLEKÇE Tıkla
TERK TARİHİNDEN SONRA ÖDENEN PRİMLERİN SİGORTALILIK SÜRESİ OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ TALEP DİLEKÇESİ Tıkla
MUHTARLIK BORÇLANMA TALEBİ Tıkla
YURTDIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİ BORÇLANMALARINA İLİŞKİN TAAHHÜTNAME Tıkla
BAĞ-KUR SİGORTALISI OLANLARIN 3201 SAYILI KANUNA GÖRE BORÇLANMA TALEP DİLEKÇESİ Tıkla
3201 SAYILI KANUNA GÖRE BORÇLANMA TALEBİ Tıkla
TASFİYE EDİLEN HİZMET SÜRELERİNİ İHYA ETME TALEP DİLEKÇESİ Tıkla
DİĞER SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞLARINDAN EMEKLİ OLUP SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ ÖDEYECEKLER İÇİN BEYAN DİLEKÇESİ Tıkla
DİĞER SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞLARINDAN EMEKLİ OLUP SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ ÖDEYECEKLER İÇİN BEYAN DİLEKÇESİ (FORM)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Mar-8-2010

BONO

Posted by admin under Genel

BONO (Emre Muharrer Senet)

Borçlusu tarafından imzalanarak alacaklıya verilen ve belli bir paranın, belli bir süre sonra ödeneceğini bildiren ticari bir belgedir.

Bonoda senet borçlusu (muhatap), senet alacaklısına (lehtara) senette gösterilen alacağı, vadesinde kayıtsız şartsız ödeneceğini kabul ve taahhüt eder. Bonoda ikili bir ilişki vardır. Bono, düzenleyen için borç, lehtar için alacak senedi niteliğindedir.

Kıymetli evrak niteliğinde bir senet olan bono, özel şekil şartlarına tabidir. Bonodaki şekil şartları TTK’ nın 688. Maddesinde belirtilmiştir. Bu şartlar şunlardır:

  • Kayıtsız ve şartsız belirli bir bedeli ödeme vaadi,
  • Vade,
  • Ödeme yeri,
  • Kim ve kimin emrine ödenecek ise onun ad ve soyadı,
  • Senedin tanzim edildiği gün ve yer,
  • Senedi tanzim edenin imzası.
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)