online poker
Eki-4-2010

ÜCRET BORDROSU

Posted by admin under Genel

ÜCRET BORDROSU

Ücret bordrosu çalışanları ücretlerinin dökümünü ayrıntılı olarak gösteren cetveldir.

İşverenler her ay ödedikleri ücretler için ücret bordrosu  düzenlemektedirler. Gelir Vergisi Kanunu’na  göre vergiden muaf olan ücretlerin götürü ücret üzerinden vergiye tabi hizmet erbabına yapılan ücret ödemeleri için bordro tutulmaz.

Ücret bordrolarında en az aşağıdaki bilgiler yazılır;

 • Hizmet erbabının soyadı,adı,ücretin alındığına dair imzası vs.
 • Varsa vergi karnesinin tarih ve numarası,
 • Birim ücreti (aylık,haftalık,günlük,saat veya parça başı ücreti),
 • Çalışma süresi veya ücretin ilgili olduğu süre,
 • Ücret üzerinden hesaplanan kesintilerin tutarı.

Bordroların hangi aya ait olduğu baş tarafında gösterilir .Bir aya ait bordro ertesi ayın 20.gününe kadar hazırlanıp tarihlendilerek, işyerinin sahibi veya müdürü ile bordroyu tanzim eden memur tarafından imzalanır.

İşverenler her ay ödedikleri ücretlere ücret hesap pusulası verirler. Ücret hesap pusulası ücret bordrosu özeti niteliğindedir.

 

Fazla Mesaili Ücret Bordrosu

Normal çalışma saat ve günleri dışında yapılan fazla çalışmalar fazla mesai olarak adlandırılır. Bu tür çalışma ücretlerine de fazla mesai ücreti denir. Fazla çalışma ücretleri %50 veya %100 zamlıdır.

Fazla mesai ücreti toplam ücrete eklenerek kesintiler yapılır. Toplam miktar sigorta tavanını geçmişse sigorta primi fazla olan kısmından kesilmez.

Fazla çalışma süresi günde 3 saati, yılda 270 saati geçemeyeceğinden, yılda 90 iş gününden fazla mesai yapılamaz. (İş Kanunu Madde 10)

Fazla mesai çalışmalarında işçinin rızasının alınması şarttır. Tabi bu kural olağanüstü durumlarda geçersizdir. (Savaş hali vs.)

Resmi tatillerde fazla mesai ücretleri %100 zamlıdır. Mesela bir işçi normal çalışma günlerinde 1 saatte 300,00TL. alıyorsa mesai saatinde 600,00TL. alacaktır.

ÖRNEK: Aylık brüt ücreti 210.000,00 TL.olan bir işçi bir ay tam çalışmış, 7-saat fazla mesai (Hafta içi) yapmıştır. Bu işçinin toplam net ücretini hesaplayınız.

ÇÖZÜM: 210.000,00:30                   = 7.000,00TL. 1 günlük
7.000,00:8                        = 875,00TL 1 saat
875,00×1.5                       = 1.312,50TL fazla mesai
1.312,50×7                       = 9.187,50TL mesai toplamı
210.000,00+9.187,50       = 219.187,50TL net ücret

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 7.7/10 (3 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 2 votes)
Mar-8-2010

Bilgisayarlı Muhasebe Seti

Posted by admin under Genel

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 8.5/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
Mar-8-2010

Genel Muhasebe Ders Notları

Posted by admin under Genel
Mar-8-2010

MEGEP DERS NOTLARI

Posted by admin under Genel

MEB MEGEP DERS NOTLARI

10.SINIF MODELLERİ

11.SINIF MODELLERİ

12.SINIF MODELLERİ

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
Mar-8-2010

ETA 7 RESİMLİ ANLATIM

Posted by admin under Genel

ETA7 RESİMLİ ANLATIM

ETA 7 PROGRAMINA GİRİŞ

FİŞ ENTEGRASYONU

STOK MODÜLÜ

CARİ MODÜLÜ

MUHASEBE MODÜLÜ

FATURA MODÜLÜ

İRSALİYE MODÜLÜ

ÇEK SENET MODÜLÜ

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
Mar-8-2010

Maliyet Muhasebesi Notları

Posted by admin under Genel

MALİYET MUHASEBESİ NOTLARI

GELİR, GİDER, MALİYET VE HARCAMA KAVRAMLARI

STOK TAKİBİ VE STOK KART AÇILMASI

7/A VE 7/B İŞÇİLİK MALİYETLERİ

DİĞER MALİYET HESAPLARI

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU(SSK-BAĞKUR) FORMLARI

BAĞ-KUR FORMLARI

Formu Görmek İçin
ŞİRKET ORTAKLARININ RE’SEN TESCİLİ İÇİN DOLDURULACAK SOSYAL GÜVENLİK BİLGİ FORMU Tıkla
BAĞ-KUR SİGORTALILIK BELGESİ (1479 SAYILI KANUNA GÖRE) Tıkla
SİGORTALILIK SÜRESİ TESPİTİ TALEP DİLEKÇESİ Tıkla
1479 SAYILI KANUNA GÖRE SİGORTALILIK TESPİT BELGESİ Tıkla
1479 VE 2926 SAYILI KANUNLARA GÖRE BAĞ-KUR BASAMAK YÜKSELTME DİLEKÇESİ Tıkla
1479 VE 2926 SAYILI KANUNLARA TABİ SİGORTALILARIN ASKERLİK SÜRESİNİ BORÇLANMA HİZMET CETVELİ Tıkla
İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILARIN 10 YILLIK BORÇLANMASI İLE İLGİLİ TAAHHÜTNAME Tıkla
1479 SAYILI KANUNA GÖRE İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK TALEP DİLEKÇESİ Tıkla
2108 SAYILI MUHTAR ÖDENEK VE SOSYAL GÜVENLİK YASASI GEREĞİNCE MÜLKİ AMİRLİKLERCE BAĞ-KUR’A VERİLMEK ÜZERE DÜZENLENEN BORÇLANMAYA ESAS HİZMET BELGESİ Tıkla
2108 SAYILI KANUNA TABİ MUHTARLARIN BORÇLANMAYA ESAS HİZMET SÜRELERİYLE İLGİLİ DİLEKÇE VE TAAHHÜTNAME Tıkla
BAĞ-KUR SİGORTALILIK BELGESİ (MUHTARLAR İÇİN) Tıkla
BAĞ-KUR SİGORTALILIK BELGESİ (2926 SAYILI KANUNA GÖRE) TıklaTıkla
TARIMDA KENDİ NAM VE HESABINA ÇALIŞANLARIN BİLDİRİM CETVELİ Tıkla
TEVKİFAT YAPILMAMASI İÇİN DİLEKÇE Tıkla
TERK TARİHİNDEN SONRA ÖDENEN PRİMLERİN SİGORTALILIK SÜRESİ OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ TALEP DİLEKÇESİ Tıkla
MUHTARLIK BORÇLANMA TALEBİ Tıkla
YURTDIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİ BORÇLANMALARINA İLİŞKİN TAAHHÜTNAME Tıkla
BAĞ-KUR SİGORTALISI OLANLARIN 3201 SAYILI KANUNA GÖRE BORÇLANMA TALEP DİLEKÇESİ Tıkla
3201 SAYILI KANUNA GÖRE BORÇLANMA TALEBİ Tıkla
TASFİYE EDİLEN HİZMET SÜRELERİNİ İHYA ETME TALEP DİLEKÇESİ Tıkla
DİĞER SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞLARINDAN EMEKLİ OLUP SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ ÖDEYECEKLER İÇİN BEYAN DİLEKÇESİ Tıkla
DİĞER SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞLARINDAN EMEKLİ OLUP SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ ÖDEYECEKLER İÇİN BEYAN DİLEKÇESİ (FORM)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Mar-8-2010

ÇEK

Posted by admin under Genel

ÇEK

 

 

    Bankada parası olan bir kimsenin bu paranın tamamının veya bir bölümünün banka tarafından lehdar veya hamile ödenmesini emreden, şekil ve kapsamı kanunda belirtilmiş olan kıymetli bir evraktır. Çekte üç taraf vardır. Çeki düzenleyen kişiye keşideci, çeki ödeyecek banka şubesine muhatap ve keşide edilmiş çeki elinde bulunduran kişiye de alacaklı (hamil) denir.

    Banka, çek düzenleme konusunda ilgili kişiyle bir anlaşma yaparak çek karnesi verir. Çek, ancak bir banka üzerine keşide edilebilir. Çekin tahsil edilebilmesi için bankada keşidecinin emrine ayrılmış bir hesapta, çekin karşılığının bulunması gerekir. Çekte vade yoktur. Çek, ibraz edildiği anda ödenir ve damga vergisine tabi değildir.

    Çekler, hamiline ve nağma yazılırlar. Hamiline yazılı çekler taşıyana, nama yazılı çekler ise isme yazılı olurlar. Çekler, ödeme tarihinden itibaren aynı şehirde 10 gün, farklı şehirde 20 gün, farklı kıtalarda veya ülkelerde 3 ay içinde tahsil edilmelidir. Karşılıksız çek düzenlemek, fiili suç niteliğindedir.

    TTK’ nın 692. Maddesine göre çekte bulunması gereken unsurlar şunlardır:

 •  
  • Çek kelimesi
  • Kayıtsız ve şartsız belli bir bedelin ödenmesi için havale
  • Ödeyecek kişinin “muhatabın” adı ve soyadı
  • Ödeme yeri(Ödeme yeri gösterilmemişse muhatabın adının yanında gösterilen yer, ödeme yeri kabul edilir.)
  • Keşide günü ve yeri
  • Keşidecinin imzası.
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
Mar-8-2010

BONO

Posted by admin under Genel

BONO (Emre Muharrer Senet)

Borçlusu tarafından imzalanarak alacaklıya verilen ve belli bir paranın, belli bir süre sonra ödeneceğini bildiren ticari bir belgedir.

Bonoda senet borçlusu (muhatap), senet alacaklısına (lehtara) senette gösterilen alacağı, vadesinde kayıtsız şartsız ödeneceğini kabul ve taahhüt eder. Bonoda ikili bir ilişki vardır. Bono, düzenleyen için borç, lehtar için alacak senedi niteliğindedir.

Kıymetli evrak niteliğinde bir senet olan bono, özel şekil şartlarına tabidir. Bonodaki şekil şartları TTK’ nın 688. Maddesinde belirtilmiştir. Bu şartlar şunlardır:

 • Kayıtsız ve şartsız belirli bir bedeli ödeme vaadi,
 • Vade,
 • Ödeme yeri,
 • Kim ve kimin emrine ödenecek ise onun ad ve soyadı,
 • Senedin tanzim edildiği gün ve yer,
 • Senedi tanzim edenin imzası.
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Mar-8-2010

ÜCRET BORDROSU

Posted by admin under Genel

ÜCRET BORDROSU

Ücret bordrosu çalışanları ücretlerinin dökümünü ayrıntılı olarak gösteren cetveldir.

İşverenler her ay ödedikleri ücretler için ücret bordrosu  düzenlemektedirler. Gelir Vergisi Kanunu’na  göre vergiden muaf olan ücretlerin götürü ücret üzerinden vergiye tabi hizmet erbabına yapılan ücret ödemeleri için bordro tutulmaz.

Ücret bordrolarında en az aşağıdaki bilgiler yazılır;

 • Hizmet erbabının soyadı,adı,ücretin alındığına dair imzası vs.
 • Varsa vergi karnesinin tarih ve numarası,
 • Birim ücreti (aylık,haftalık,günlük,saat veya parça başı ücreti),
 • Çalışma süresi veya ücretin ilgili olduğu süre,
 • Ücret üzerinden hesaplanan kesintilerin tutarı.

Bordroların hangi aya ait olduğu baş tarafında gösterilir .Bir aya ait bordro ertesi ayın 20.gününe kadar hazırlanıp tarihlendilerek, işyerinin sahibi veya müdürü ile bordroyu tanzim eden memur tarafından imzalanır.

İşverenler her ay ödedikleri ücretlere ücret hesap pusulası verirler. Ücret hesap pusulası ücret bordrosu özeti niteliğindedir.

Fazla Mesaili Ücret Bordrosu

Normal çalışma saat ve günleri dışında yapılan fazla çalışmalar fazla mesai olarak adlandırılır. Bu tür çalışma ücretlerine de fazla mesai ücreti denir. Fazla çalışma ücretleri %50 veya %100 zamlıdır.

Fazla mesai ücreti toplam ücrete eklenerek kesintiler yapılır. Toplam miktar sigorta tavanını geçmişse sigorta primi fazla olan kısmından kesilmez.

Fazla çalışma süresi günde 3 saati, yılda 270 saati geçemeyeceğinden, yılda 90 iş gününden fazla mesai yapılamaz. (İş Kanunu Madde 10)

Fazla mesai çalışmalarında işçinin rızasının alınması şarttır. Tabi bu kural olağanüstü durumlarda geçersizdir. (Savaş hali vs.)

Resmi tatillerde fazla mesai ücretleri %100 zamlıdır. Mesela bir işçi normal çalışma günlerinde 1 saatte 300,00TL. alıyorsa mesai saatinde 600,00TL. alacaktır.

ÖRNEK: Aylık brüt ücreti 210.000,00TL.olan bir işçi bir ay tam çalışmış, 7-saat fazla mesai (Hafta içi) yapmıştır. Bu işçinin toplam net ücretini hesaplayınız.

ÇÖZÜM: 210.000,00:30                   = 7.000,00TL. 1 günlük
7.000,00:8                        = 875,00TL 1 saat
875,00×1.5                       = 1.312,50TL fazla mesai
1.312,50×7                       = 9.187,50TL mesai toplamı
210.000,00+9.187,50       = 219.187,50TL net ücret

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 7.0/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)