online poker
Mar-30-2013

DEMİRBAŞ SATIŞ MUHASEBE KAYDI

Posted by zeynep under Genel

Demirbaş satış muhasebe kaydı her muhasebecinin bilmesi gereken bir işlemdir. Duran varlıkların satışı durumunda ilgili duran Varlık hesabı ala­caklandırılırken satılan duran varlığın birikmiş amortismanları da borçlandırılarak kapatılır. Duran varlığın satış değeri ile net defter değeri arasındaki tark duran varlık satış kârı veya zararını güsterir.Örnek olarak, birikmiş amortismanı 2.000.000 TL. alış değeri 5.000.000 TL. olan bir makinenin 4.500.000 TL. na peşin olarak satıldığı­nı varsayalım.Kasa hesabı, makinenin satış fiyatı (4.500.000 TL.) ve KDV tutarı (810.000 TL.) toplamı kadar borçlandırılmıştır. Satış fiyatı (4.500.000 TL.) ile sabit var­lığın net defter değeri (5.000.000 – 2.000.000 = 3.000.000 TL.) arasındaki fark olan 1.500.000 TL. makine satış kârıdır. Bu kar 679.DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR hesabında gösterilir. Duran Varlıkların satışında, satış bir ticari mal satışı olmadığından 600. YURTİÇİ SATIŞLAR veya 601.YURTDIŞI SATIŞLAR hesaplarına yazılmayıp doğrudan doğruya ilgili maddi veya maddi olmayan duran varlık heabının alacağına yazılmaktadır. Duran Varlık hesabı kapatıacağı için maliyet değeri ile alacaklandırılır.Satış fıyatının duran varlığın net defter değerinin altında olması durumunda duran varlık satış zararı ortaya çıkar. Demirbaş satış muhasebe kaydı ile ilgili tüm detaylar için sayfa üzerinde yer alan reklam bannerlarına tıklayabilirsiniz.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)