online poker
Mali nitelikli işlemleri ve olayları para ile ifade edimiş şekilde kaydetme, sınıflandırma, özetleyerek rapor etme ve sonuçları yorumlama bilim ve sanatına ne ad verilir?

( ) Maliye
( ) Bilanço
( ) Gelir tablosu
( ) Muhasebe
( ) Mizan

 

Aşağıdakilerden hangisi muhasebe bilgi kullanıcıları içinde sayılabilir?

( ) İşletme yöneticileri
( ) İşletme sahip veya sahipleri
( ) Vergi dairesi, SPK, SSK
( ) Sendika ve işletme çalışanları
( ) Hepsi

 

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde temel mali tablolar bir arada verilmiştir?

( ) Satışların maliyeti tablosu-Gelir Tablosu
( ) Gelir tablosu-Bilanço
( ) Fon Akım tablosu-Nakit akım tablosu
( ) -z sermaye değişim tablosu-Bilanço
( ) Hiçbiri

 

Bir işletmenin belli bir tarihdeki kaynak ve varlıklarını gösteren mali tablo hangisidir?

( ) Bilanço
( ) Gelir Tablosu
( ) Mizan
( ) Gider
( ) Hesap

 

Bilançonun yapısı hakkındaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

( ) İşletmenin adı veya ünvanı olmalıdır.
( ) Belli iki tarihi arasını göstermelidir.
( ) Bilanço kelimesi başlıkta geçmelidir.
( ) Aktif taraf olmalıdır.
( ) Pasif taraf olmalıdır.

 

Nakit para, stok, taşıt, alacak senetleri gibi unsurlar bilançonun hangi tarafında yer alır?

( ) Pasif
( ) Kaynaklar
( ) Borçlar
( ) Sermaye
( ) Varlıklar

 

Varlıklar=Borçlar+?

( ) Mevcutlar
( ) Alacaklar
( ) Sermaye
( ) Pasif
( ) Aktif

 

Mevcutlar+?=Kaynaklar

( ) Alacaklar
( ) Borçlar
( ) Aktif
( ) Sermaye
( ) Kar

 

İşletme sahip ya da sahipleri tarafından işletme kişiliğine getirilen  kaynakları hangi terim ifade eder?

( ) Kar
( ) Zarar
( ) Gelir
( ) Sermaye
( ) Borçlar
   

 

Sermayenin temel denkliği denklemi aşağıdakilerden hangisinde yanlış verilmiştir?

( ) Aktif=Pasif
( ) Varlıklar=Kaynaklar
( ) Mevcutlar+Alacaklar=Borçlar+Sermaye
( ) Borçlar=Varlıklar+Sermaye
( ) Sermaye=Mevcutlar+Alacaklar-Borçlar

 

Gelir tablosunun tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

( ) Bir işletmenin bir tarihdeki gelir ve giderlerini gösterir.
( ) Belli tarihler arasındaki gelirleri gösterir.
( ) Bir işletmenin belli bir faaliyet döneminde elde ettiği gelirler ve yaptığı giderleri ile sonuçta ulaştığı kar ya da zararı gösteren tablodur.
( ) Kar ve zararı gösteren temel mali tablodur.
( ) Hiçbiri

 

İşletmenin yaptığı mali özellikteki işlemlerden bazıları sermayeyi arttırır. Bu tip işlemlere ne ad verilir?

( ) Zarar
( ) Kar
( ) Gider
( ) Sermaye
( ) Gelir

 

Aşağıdakilerden hangisi gelir unsurlarından biri değildir?

( ) Mal ve hizmet satışları
( ) Diğer faaliyetlerden gelir ve karlar
( ) Olağandışı gelir ve karlar
( ) Olağan gider ve zararlar
( ) Hiçbiri

 

Sermayede azalış yaratan işlemlere ne ad verilir?

( ) Gider
( ) Gelir
( ) Zarar
( ) Kar
( ) Gelir Tablosu

 

Aşağıdakilerden hangisi gider unsurlarındandır?

( ) Satılan mal ve hizmetlerin maliyeti
( ) Faaliyet giderleri
( ) Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar
( ) Olağan dışı gider ve zararlar
( ) Hepsi

 

Aynı nitelikteki işlemlerin artış ve azalış olarak üzerinde izlendiği çizelgelere ne ad verilir?

( ) Gider
( ) Gelir
( ) Hesap
( ) Aktif
( ) Pasif

 

Bir hesabın borç ya da alacak tarafına ilk kez bir işlemin yazılması suretiyle kullanılmaya başlanmasına ne denir?

( ) Aktif karakterli hesap
( ) Hesabın borçlandırılması
( ) Hesabın kalan (bakiye) vermesi
( ) Hesap açma
( ) Hesabın alacaklandırılması

 

Varlık hesaplarındaki ilk kayıt ve artışlar hesabın hangi tarafına kaydedilir?

( ) Borcuna
( ) Alacağına
( ) Aktifine
( ) Pasifine
( ) Gelirine

 

Kaynak hesaplarındaki artış hesabın hangi tarafına kayıt edilir?

( ) Borcuna
( ) Alacağına
( ) Artışına
( ) Azalışına
( ) Zararına

 

Gelir ve gider hesaplarının işleyiş kuralları ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

( ) Gelirlerdeki artış ilgili hesabın alacağına yazılır.
( ) Giderlerdeki artış ilgili hesabın borcuna yazılır.
( ) Gelir hesapları borç kalanı verir veya kalan vermez.
( ) Giderlerdeki azalış hesabın alacağına yazılır.
( ) Gider hesapları borç kalanı verir veya kalan vermez.

 

Muhasebe, mükellefin vergisin hesaplayıp, beyanname düzenlemektir.

( ) Doğru
( ) Yanlış

 

İşletme sahibinin evine aldığı buzdolabı muhasebeyi ilgilendirmez.

( ) Doğru
( ) Yanlış

 

Bilanço ve gelir tablosu, temel mali tabloları oluşturur.

( ) Doğru
( ) Yanlış

 

İşletmenin alacak hakları bilançonun pasifinde yer alır.

( ) Doğru
( ) Yanlış

 

Bilançonun pasifindeki borçlar ve sermayenin bilançonun aktifindeki mevcut ve alacaklar üzerinde hakları vardır.

( ) Doğru
( ) Yanlış

 

Sermaye=Varlık-Borçlar

( ) Doğru
( ) Yanlış

 

Dönem Giderler>Dönem Gelirleri=Kar

( ) Doğru
( ) Yanlış

 

Gelir tablosunda bulunan kar/zarar bilançoda kullanılır.

( ) Doğru
( ) Yanlış

 

Bir hesabın sol kısmına alacak, sağ kısmına ise borç tarafı denmektedir.

( ) Doğru
( ) Yanlış

 

Varlık hesapları ile gider hesaplarının işleyip kuralları aynıdır.

( ) Doğru
( ) Yanlış

 

Muhasebe işletmedeki ….A….. nitelikteki olaylarla ilgilenir. Muhasebe …B….. üretir. Bu üretilen …B….ler kullanıcılar tarafından kullanılır. Vergi alacağının takibi bu ….B…..ler ….C….. için çok önemlidir. Muhasebe bu …..B……ları sunmak için mali tablolardan yararlanır. Bunların içinde ikisine temel mali tablolar denir. Bunlar; ……D……., ……E……’dir.

  _________________________________

Aşağıdaki tanımlar ile terimleri eşleştirin.

   
Gelir tablosundan bulunur. Kar-Zarar
Bilgi üretir. Muhasebe
Sermayede artış yaratır. Bilanço
Aynı nitelikteki işlemler takip edilir. Hesap
Temel mali tablodur. Gelir

 

Kazım Alkan Tic işletmesi 24/12/2006 tarihinde şu değerler ile işe başlamıştır.
Nakit  100.000 YTL
Tic. Mallar 120.000 YTL
Alacak Senetleri 50.000 YTL
Satıcılar 80.000 YTL:
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 8.0/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
MUHASEBE TESTLERİ 1, 8.0 out of 10 based on 2 ratings
Etiketler:
 1. Genel Muhasebe | Genel Muhasebe Adına Herşey | www.genelmuhasebe.gen.tr » Blog Archive » Muhasebeye Giriş Testleri Diyorki,

  [...] MUHASEBEYE GİRİŞ TESTİ 1 [...]

 2. merve yıldırım Diyorki,

  yaa ben cokk seviyorum muhasabeyi anladığim derslerden bitanesi

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

Yorum Ekle

*